PN-EN ISO 17225-9:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 9: Klasy paliwa z rozdrobnionych odpadów drzewnych i zrębków drzewnych do stosowania w przemyśle

Zakres

W niniejszym dokumencie określono klasy jakościowe paliwa i specyfikacje paliwa z rozdrobnionych odpadów drzewnych i zrębków drzewnych do zastosowań przemysłowych. Obejmuje tylko paliwo z rozdrobnionych odpadów drzewnych i zrębki drzewne produkowane z następujących surowców (patrz ISO 17225-1, Tablica 1):
-1.1 Las, plantacja i inne naturalne drewno;
-1.2 Produkty uboczne i pozostałości przemysłu drzewnego;
-1.3.1 Drewno poużytkowe;
-1.4 Mieszanki i mieszaniny.
Niniejszy dokument dotyczy rozdrobnionych odpadów drzewnych, które zawiera kawałki o różnej wielkości i kształcie, wytworzone przez kruszenie tępymi narzędziami, takimi jak wałki, młotki lub bijaki, oraz zrębki drzewne, które określa się jako rozdrobnioną biomasę drzewną o prawie prostokątnym kształcie i typowej długości 5 mm do 50 mm zwykle w postaci kawałków o określonej wielkości cząstek, wytwarzanych przez obróbkę mechaniczną ostrymi narzędziami, takimi jak noże.
Patrz 1.1.2 w ISO 17225-1, Tablica 1 dla produktów ubocznych i pozostałości z przemysłu drzewnego, które mogą zawierać materiał poddany obróbce chemicznej (np. klejony, malowany, laminowany) nie są dozwolone, gdy zawierają halogenowe związki organiczne lub metale ciężkie na poziomach wyższych niż w typowe wartości dla materiału naturalnego lub wyższe niż typowe wartości dla kraju pochodzenia (patrz załącznik B w ISO 17225-1).
UWAGA Jeżeli 1.4 mieszanki i mieszaniny zawierają 1.3.2 drewno poużytkowe poddane obróbce chemicznej, to można je stosować tylko w instalacjach dozwolonych do stosowania 1.3.2.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17225-9:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 9: Klasy paliwa z rozdrobnionych odpadów drzewnych i zrębków drzewnych do stosowania w przemyśle
Data publikacji 23-12-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17225-9:2021 [IDT], ISO 17225-9:2021 [IDT]
ICS 27.190, 75.160.40