PN-EN ISO 17225-5:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 5: Klasy drewna kominkowego

Zakres

Niniejszy dokument określa klasy jakościowe paliwa i wymagania dla rodzajów drewna kominkowego. Niniejszy dokument obejmuje wyłącznie drewno kominkowe produkowane z następujących surowców (patrz ISO 17225-1:2021, Tablica 1):
- 1.1.1 Całe drzewa bez korzeni
- 1.1.3 Łodygi i pnie drzew
- 1.1.4 Pozostałości z wyrębu (grube konary, wierzchołki itp.)
- 1.2.1 Nieprzetworzone chemicznie produkty uboczne i pozostałości przemysłu drzewnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17225-5:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 5: Klasy drewna kominkowego
Data publikacji 22-12-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17225-5:2021 [IDT], ISO 17225-5:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17225-5:2014-08 - wersja angielska
ICS 27.190, 75.160.40