PN-EN ISO 18113-3:2011 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Informacje dostarczane przez wytwórcę (oznakowanie) -- Część 3: Przyrządy do diagnostyki in vitro do profesjonalnego stosowania

Zakres

W niniejszej części ISO 18113 określono wymagania dotyczące informacji dostarczanych przez wytwórców przyrządów IVD do profesjonalnego stosowania.
Niniejsza część ISO 18113 dotyczy także aparatury i wyposażenia przewidzianych do stosowania łącznie z przyrządami IVD do profesjonalnego stosowania.
Niniejsza część ISO 18113 może mieć zastosowanie także do wyposażenia.
Niniejsza część ISO 18113 nie ma zastosowania do:
a) instrukcji serwisowania lub naprawiania przyrządów,
b) odczynników IVD, w tym wzorców i materiałów kontrolnych stosowanych do kontroli odczynnika,
c) przyrządów IVD stosowanych do samokontroli.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18113-3:2011 - wersja polska
Tytuł Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Informacje dostarczane przez wytwórcę (oznakowanie) -- Część 3: Przyrządy do diagnostyki in vitro do profesjonalnego stosowania
Data publikacji 17-02-2015
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 18113-3:2011 [IDT], ISO 18113-3:2009 [IDT]
Dyrektywa 98/79/EC
Zastępuje PN-EN ISO 18113-3:2010 - wersja angielska
ICS 11.100.10