PN-EN ISO 18113-2:2011 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Informacje dostarczane przez wytwórcę (oznakowanie) -- Część 2: Odczynniki do diagnostyki in vitro do profesjonalnego stosowania

Zakres

W niniejszej części ISO 18113 określono wymagania dotyczące informacji dostarczanych przez wytwórców odczynników IVD do profesjonalnego stosowania.
Niniejsza część ISO 18113 dotyczy także informacji dostarczanych przez wytwórcę łącznie z wzorcami i materiałami kontrolnymi przewidzianymi do stosowania z wyrobami medycznymi IVD do profesjonalnego stosowania.
Niniejsza część ISO 18113 może mieć zastosowanie także do wyposażenia.
Niniejsza część ISO 18113 dotyczy oznakowania na zewnętrznych i bezpośrednich pojemnikach oraz instrukcji używania.
Niniejsza część ISO 18113 nie ma zastosowania do:
a) przyrządów lub sprzętu IVD,
b) odczynników IVD do samokontroli.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18113-2:2011 - wersja polska
Tytuł Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Informacje dostarczane przez wytwórcę (oznakowanie) -- Część 2: Odczynniki do diagnostyki in vitro do profesjonalnego stosowania
Data publikacji 22-11-2013
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 18113-2:2011 [IDT], ISO 18113-2:2009 [IDT]
Dyrektywa 98/79/EC
Zastępuje PN-EN ISO 18113-2:2010 - wersja angielska
ICS 11.100.10