PN-EN 13641:2006 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Eliminacja lub zmniejszenie ryzyka zakażenia związanego z odczynnikami do diagnostyki in vitro

Zakres

Określono wymagania w stosunku do projektowania i wytwarzania w celu skutecznej kontroli ryzyka zakażenia powodowanego przez odczynniki do diagnostyki in vitro, łącznie z produktami z odczynnikiem, kalibratorami, materiałami kontrolnymi i zestawami, dalej zwanymi odczynnikami IVD. Ma zastosowanie do odczynników do diagnostyki in vitro zawierających materiał pochodzenia ludzkiego, do odczynników do diagnostyki in vitro zawierających materiał otrzymywany w procesach biotechnologicznych albo materiał pochodzenia zwierzęcego, w szczególności odnosi się do poważnych chorób pochodzenia zwierzęcego, kiedy analiza ryzyka wskazuje, że istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na człowieka

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13641:2006 - wersja polska
Tytuł Eliminacja lub zmniejszenie ryzyka zakażenia związanego z odczynnikami do diagnostyki in vitro
Data publikacji 31-05-2006
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN 13641:2002 [IDT]
Dyrektywa 98/79/EC
Zastępuje PN-EN 13641:2003 - wersja angielska
ICS 11.100.10