PN-EN 13641:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13641:2006 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Eliminacja lub redukcja ryzyka zakażenia związanego z odczynnikami do diagnostyki in vitro

Zakres

Określono wymagania w zależności od przeznaczenia i wytwarzania odczynników, skutecznego kontrolowania ryzyka infekcji spowodowanej przez odczynniki do diagnostyki in vitro, włączając w to odczynniki reakcyjne, kalibratory, materiały kontrolne i zestawy odczynnikowe, dalej nazywane odczynnikami do diagnostyki in vitro. Dokument ma zastosowanie do odczynników do diagnostyki in vitro zawierających materiał pochodzenia ludzkiego. Ma zastosowanie również do odczynników do diagnostyki in vitro zawierających materiały wytworzone w procesach biotechnologicznych albo materiały pochodzenia zwierzęcego, w szczególności w kontekście możliwości zakażenia ludzi określonymi chorobami odzwierzęcymi, jeśli wyniki badań ryzyka zakażeń na to wskazują. Dokument nie dotyczy przyrządów i pojemników na próbki, ogólnych aspektów ochrony pracowników, transportu materiałów zakaźnych, procedur pozbywania się odpadów

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13641:2003 - wersja angielska
Tytuł Eliminacja lub redukcja ryzyka zakażenia związanego z odczynnikami do diagnostyki in vitro
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 31-05-2006
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN 13641:2002 [IDT]
Dyrektywa 98/79/EC
ICS 11.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 13641:2006 - wersja polska