PN-EN 50121-2:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50121-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie

Zakres

Ustalono dopuszczalne wartości emisji dotyczące całego systemu kolejowego łącznie z pojazdami komunikacji miejskiej. Opisano metodę pomiaru emisji oraz przedstawiono mapę najczęściej spotykanych wartości pól

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50121-2:2006/AC:2008E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50121-2:2006 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie
Data publikacji 10-10-2006
Data wycofania 12-05-2010
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-2:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50121-2:2004 - wersja polska
ICS 45.020, 29.280, 33.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 50121-2:2010 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 50121-2:2006/AC:2008E