PN-EN ISO 17225-4:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 4: Klasy zrębków drzewnych

Zakres

Niniejszy dokument określa klasy jakościowe paliwa i wymagania dla rodzajów zrębków drzewnych. Niniejszy dokument obejmuje tylko zrębki drzewne produkowane z następujących surowców (patrz ISO 17225-1: 2021, Tablica 1):
- 1.1 Drewno z lasów, plantacji i z innych naturalnych źródeł;
- 1.2 Produkty uboczne i pozostałości z przemysłu drzewnego;
- 1.3.1 Drewno używane nieprzetworzone chemicznie.
Niniejszy dokument obejmuje tylko zrębki, które są wytwarzane za pomocą ostrych narzędzi i nie obejmuje paliwa z siekanego drewna, które jest wytwarzane za pomocą tępych narzędzi.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17225-4:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 4: Klasy zrębków drzewnych
Data publikacji 20-08-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17225-4:2021 [IDT], ISO 17225-4:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17225-4:2014-07 - wersja angielska
ICS 27.190, 75.160.40