PN-EN ISO 17225-6:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 6: Klasy peletów niedrzewnych

Zakres

Niniejszy dokument określa klasy jakościowe paliwa i wymagania dla rodzajów peletów niedrzewnych. Niniejszy dokument obejmuje tylko pelety niedrzewne produkowane z następujących surowców (patrz ISO 17225-1, Tablica 1):
- 2 biomasa zielna
- 3 biomasa owocowa
- 4 biomasa wodna
- 5 biomasa w postaci mieszanek i mieszanin
UWAGA 1 Biomasa zielna pochodzi z roślin o niezdrewniałych łodygach, które usychają pod koniec okresu wegetacji. Zawiera ziarna lub nasiona roślin z produkcji żywności lub jej przetwórstwa i ich produkty uboczne, takie jak zboża.
Uwaga 2 Mieszanki i mieszaniny obejmuje mieszanki i mieszaniny z głównych grup związanych z pochodzeniem biopaliw stałych: biomasy drzewnej, biomasy zielnej, biomasy owocowej i wodnej.
Mieszanki są to celowo mieszane biopaliwa, natomiast mieszaniny są to biopaliwa przypadkowo zmieszane. Pochodzenie mieszanek i mieszaniny musi być opisane przy użyciu ISO 17225-1 Tabela 1.
Jeżeli mieszanka lub mieszanina biopaliw stałych zawiera materiały chemicznie obrabiane to należy je podać.
UWAGA 3 Pelety po obróbce termicznej (np. taryfikowane pelety) nie są włączone w zakres niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17225-6:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 6: Klasy peletów niedrzewnych
Data publikacji 23-12-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17225-6:2021 [IDT], ISO 17225-6:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17225-6:2014-08 - wersja angielska
ICS 27.190, 75.160.40