PN-EN ISO 17225-7:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 7: Klasy brykietów niedrzewnych

Zakres

Niniejszy dokument określa klasy jakościowe paliwa i wymagania dla rodzajów brykietów niedrzewnych. Niniejszy dokument obejmuje tylko brykiety niedrzewne produkowane z następujących surowców (patrz ISO 17225-1, Tablica 1):
- 2 Biomasa zielna
- 3 Biomasa owocowa
- 4 Biomasa wodna
- 5 Biomasa w postaci mieszanek i mieszanin
UWAGA 1 Biomasa zielna pochodzi z roślin o niezdrewniałych łodygach, które usychają pod koniec okresu wegetacji. Zawiera ziarna lub nasiona roślin z produkcji żywności lub jej przetwórstwa i ich produkty uboczne, takie jak zboża.
UWAGA 2 Mieszanki i mieszaniny obejmujące mieszanki i mieszaniny z głównych grup związanych z pochodzeniem biopaliw stałych: biomasy drzewnej, biomasy zielnej, biomasy owocowej i wodnej. Mieszanki są to celowo mieszane biopaliwa, natomiast mieszaniny są to biopaliwa przypadkowo zmieszane.
Pochodzenie mieszanek i mieszaniny musi być opisane przy użyciu ISO 17225-1 Tablica 1.
Jeżeli mieszanka lub mieszanina biopaliw stałych zawiera materiały chemicznie obrabiane to należy je podać.
UWAGA 3 Brykiety po obróbce termicznej (np. taryfikowane brykiety) nie są włączone w zakres niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17225-7:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 7: Klasy brykietów niedrzewnych
Data publikacji 23-12-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17225-7:2021 [IDT], ISO 17225-7:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17225-7:2014-08 - wersja angielska
ICS 27.190, 75.160.40