PN-EN ISO 17225-6:2014-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17225-6:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 6: Klasy peletów niedrzewnych

Zakres

Niniejsza część ISO 17225 określa klasy jakościowe paliwa i wymagania dla rodzajów peletów niedrzewnych. Niniejsza część ISO 17225 obejmuje tylko pelety niedrzewne produkowane z następujących surowców:
- 2 biomasa zielna
UWAGA 1 Biomasa zielna pochodzi z roślin o niezdrewniałych łodygach, które usychają pod koniec okresu wegetacji. Zawiera ziarna lub nasiona roślin z produkcji żywności lub jej przetwórstwa i ich produkty uboczne, takie jak zboża.
- 3 biomasa owocowa
- 4 biomasa wodna
- 5 biomasa w postaci mieszanek i mieszanin
Uwaga 2 Grupa 5 mieszanki i mieszaniny obejmuje mieszanki i mieszaniny z głównych grup związanych z pochodzeniem biopaliw stałych: biomasy drzewnej, biomasy zielnej, biomasy owocowej i wodnej. Mieszanki są to celowo mieszane biopaliwa, natomiast mieszaniny są to biopaliwa przypadkowo zmieszane. Pochodzenie mieszanek i mieszaniny musi być opisane przy użyciu ISO 17225-1 Tabela 1. Jeżeli mieszanka lub mieszanina biopaliw stałych zawiera materiały chemicznie obrabiane to należy je podać.
UWAGA 3 Pelety po obróbce termicznej (np. taryfikowane pelety) nie są włączone w zakres niniejszej części ISO 17225. Toryfikacja jest to łagodna wstępna obróbka biomasy w temperaturze od 200 ° C do 300 ° C

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17225-6:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 6: Klasy peletów niedrzewnych
Data publikacji 13-08-2014
Data wycofania 23-12-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17225-6:2014 [IDT], ISO 17225-6:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14961-6:2012 - wersja angielska
ICS 27.190, 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17225-6:2021-12 - wersja angielska