PN-A-79120-08:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie kwasowości lotnej

Zakres

Metoda polega na oddestylowaniu kwasów lotnych z para wodna i miareczkowaniu destylatu mianowanym roztworem wodorotlenku sodowego w obecności fenoloftaleiny jako wskaźnika. Podano rysunek - zestaw do destylacji z para wodna

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79120-08:1990 - wersja polska
Tytuł Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie kwasowości lotnej
Data publikacji 05-07-1990
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Wprowadza ISO 6632:1981 [EQV]
Zastępuje PN-A-79120:1966 - wersja polska
ICS 67.160.10