PN-A-79120-07:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie kwasowości ogólnej

Zakres

Omówiono dwie metody: potencjometryczną i miareczkowania wobec błękitu bromotymolowego. Metoda potencjometryczna jest metodą odwoławcza. Polega na potencjometrycznym miareczkowaniu określonej objętości wina mianowanym roztworem wodorotlenku sodowego lub potasowego do pH=7,0. Druga metoda polega na miareczkowaniu określonej objętości wina mianowanym roztworem wodorotlenku sodowego lub potasowego przy użyciu błękitu bromotymolowego jako wskaźnika

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79120-07:1990 - wersja polska
Tytuł Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie kwasowości ogólnej
Data publikacji 05-07-1990
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79120:1966 - wersja polska
ICS 67.160.10