PN-A-79120-03:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie gęstości

Zakres

Omówiono metodę piknometryczną. Ustalono temperaturę pomiaru na 20 stopni Celsjusza. Podano sposób obliczania gęstości względnej oraz gęstości bewzględnej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79120-03:1990 - wersja polska
Tytuł Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie gęstości
Data publikacji 05-07-1990
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79120:1966 - wersja polska, PN-A-75152:1987 - wersja polska
ICS 67.160.10