PN-A-79120-05:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie zawartości ekstraktu całkowitego i bezcukrowego

Zakres

Ustalono 2 rodzaje metod: piknometryczną jako odwoławczą i areometryczną. Metoda piknometryczna polega na pomiarze gęstości wina i jego destylatu za pomocą piknometru i obliczeniu zawartości ekstraktu za pomocą tablic przeliczeniowych. Metoda areometryczna polega na pomiarze ekstraktu jako sacharozy w winie pozbawionym alkoholu przy użyciu areometru i tablic przeliczeniowych. Podano 4 załączniki z tablicami przeliczeniowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79120-05:1990 - wersja polska
Tytuł Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie zawartości ekstraktu całkowitego i bezcukrowego
Data publikacji 05-07-1990
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79120:1966 - wersja polska
ICS 67.160.10