PN-A-79120-02:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Ocena organoleptyczna

Zakres

Omówiono dwa rodzaje metod badań: ocenę porównawczą i ocenę punktową jako metodę odwoławczą. Podano wymagania dla pomieszczeń, naczyń do oceny, kolejność ocenianych próbek i temperaturę próbek. Podano przykład obliczania wyników i ich interpretację. W załączniku 1 pokazano wzór karty do oceny. W załączniku 2-ocenę organoleptyczną win i miodów pitnych wg skali 5-cio punktowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79120-02:1990 - wersja polska
Tytuł Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Ocena organoleptyczna
Data publikacji 05-07-1990
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.160.10