PN-EN 50399:2011/A1:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia -- Aparatura probiercza, procedury, wyniki

Zakres

Zmiana ta polega na modyfikacji podklasy 6,4 i 6,5 na testowanie kabli niekolistych i poprawy powtarzalności testów wiązek (dla kabli o średnicy mniejszej lub równej 5,0 mm) oraz dalszych ulepszeń na podstawie szerszych doświadczeń operacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50399:2011/A1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia -- Aparatura probiercza, procedury, wyniki
Data publikacji 14-12-2016
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50399:2011/A1:2016 [IDT]
ICS 29.060.20, 13.220.40