PN-EN 50399:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50399:2023-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia -- Aparatura probiercza, procedury, wyniki

Zakres

W EN 50399 określono aparaturę i metody badania do oceny pionowego rozprzestrzeniania się płomienia, wydzielania ciepła, wytwarzania dymu i powstawania płonących kropli/cząstek z pionowo zamontowanych wiązek przewodów i kabli elektrycznych lub światłowodowych, w określonych warunkach. UWAGA -- Dla potrzeb niniejszej normy termin "przewody elektryczne" dotyczy wszystkich przewodów o izolacji nałożonej na metalową żyłę i służących do przesyłania energii lub sygnałów. W EN 50399 opisano szczegółowo aparaturę, stanowisko i wzorcowanie urządzeń zainstalowanych do pomiaru wydzielania ciepła i wytwarzania dymu w trakcie badań. Gazy palne są zbierane w zbiorniku powyżej komory badań i przesyłane systemem wyciągowym, który umożliwia pomiar ilości wydzielonego ciepła i wytworzonego dymu. Podano procedury do badań kwalifikacyjnych typu kabli i przewodów dla klasyfikacji w Euroklasach: B1ca, B2ca, Cca oraz Dca. Instalacja kabli na drabince probierczej i przepływ powietrza przez komorę są zgodne z Decyzją Komisji 2006/751/EC, której odzwierciedleniem są wymagania zawarte w niniejszej normie. Aparatura opisana w niniejszej normie powinna być zgodna z aparaturą opisaną EN 60332-3-10

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 08-08-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 50399:2011 - wersja angielska
Tytuł Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia -- Aparatura probiercza, procedury, wyniki
Data publikacji 28-06-2011
Data wycofania 06-07-2023
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50399:2011 [IDT]
ICS 29.060.20, 13.220.40
Zastąpiona przez PN-EN 50399:2023-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50399:2011/A1:2016-12E