PN-EN 60068-2-29:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-2-27:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-29: Próby -- Próba Eb i wytyczne - udary wielokrotne

Zakres

Ma zastosowanie do podzespołów, urządzeń i innych wyrobów elektrotechnicznych, które podczas transportu lub użytkowania mogą być narażone na powtarzające się udary. Dostarczono znormalizowaną metodę badania w celu określenia odporności wyrobu na określone ostrości udarów wielokrotnych. Podano opis ogólny próby, aparatury, ostrości próby, narażanie oraz w załączniku A niezbędne wytyczne do próby

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-2-29:2002 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-29: Próby -- Próba Eb i wytyczne - udary wielokrotne
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 01-06-2009
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-29:1993 [IDT], IEC 60068-2-29:1987 [IDT]
Zastępuje PN-E-04605-02:1992 - wersja polska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-2-27:2009 - wersja angielska