PN-EN 60068-2-27:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-27: Próby -- Próba Ea i wytyczne: Udary

Zakres

Podano szczegółowe wymagania dla podzespołów, urządzeń i innych wyrobów elektrotechnicznych, które podczas transportu, składowania lub użytkowania mogą być narażane na stosunkowo rzadko powtarzalne bądź niepowtarzalne udary. Dostarczono znormalizowaną procedurę badania w celu określenia odporności wyrobu na wymagane ostrości udaru. Podano ogólny opis próby, aparatury probierczej oraz ostrości próby. Podano definicje 6 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60068-2-27:2009 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-27: Próby -- Próba Ea i wytyczne: Udary
Data publikacji 01-06-2009
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-27:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-27:2002 - wersja angielska, PN-EN 60068-2-29:2002 - wersja angielska
ICS 19.040