PN-EN 60068-2-27:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-2-27:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-27: Próby -- Próba Ea i wytyczne - udary pojedyncze

Zakres

Ma zastosowanie do podzespołów, urządzeń i innych wyrobów elektrotechnicznych, które podczas transportu lub użytkowania mogą być narażone na stosunkowo rzadko powtarzające się lub niepowtarzalne udary. Dostarczono znormalizowaną metodę badania w celu określenia odporności wyrobu na określone ostrości udaru. Podano opis ogólny próby, aparatury, ostrości próby, narażanie oraz w załączniku A niezbędne wytyczne do próby

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-2-27:2002 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-27: Próby -- Próba Ea i wytyczne - udary pojedyncze
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 01-06-2009
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-27:1993 [IDT], IEC 60068-2-27:1987 [IDT]
Zastępuje PN-E-04605-01:1992 - wersja polska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-2-27:2009 - wersja angielska