PN-EN 60068-2-64:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-64: Próby -- Próba Fh: Wibracje przypadkowe szerokopasmowe i wytyczne

Zakres

Podano sposoby określania zdolności wyrobów do wytrzymania obciążeń dynamicznych bez niedopuszczalnego pogorszenia ich działania oraz ich konstrukcji przy narażaniu na określone wibracje przypadkowe. Ma zastosowanie do wyrobów, które mogą być narażane na wibracje natury przypadkowej, powstające podczas transportu lub w środowiskach pracy, na przykład w samolotach, pojazdach kosmicznych i lądowych, jak również do przedmiotów w kontenerach transportowych, które można uważać za część wyrobu. Podano ogólny opis próby, aparatury probierczej oraz ostrości próby

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-2-64:2008 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-64: Próby -- Próba Fh: Wibracje przypadkowe szerokopasmowe i wytyczne
Data publikacji 25-11-2008
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-64:2008 [IDT], IEC 60068-2-64:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-64:2002 - wersja angielska
ICS 19.040
Elementy dodatkowe PN-EN 60068-2-64:2008/A1:2020-07E