PN-EN 60068-2-14:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-14: Próby -- Próba N: Zmiany temperatury

Zakres

Podano próbę na zmiany temperatury w celu wyznaczenia skutków jakie w wyrobie spowoduje zmiana temperatury lub szereg kolejnych zmian temperatury. Określono wytrzymałość podzespołów, urządzeń i innych wyrobów na szybkie zmiany temperatury otoczenia. Podano parametry próby, wytyczne dotyczące wyboru rodzaju próby (Na, Nb, Nc), opis komory probierczej oraz ostrości próby

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60068-2-14:2009/Ap1:2016-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono zapisy w polu ‘Zastępuje’, dodano informację o zastąpieniach w Przedmowie krajowej
Numer PN-EN 60068-2-14:2009 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-14: Próby -- Próba N: Zmiany temperatury
Data publikacji 28-08-2009
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-14:2009 [IDT], IEC 60068-2-14:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-14:2002 - wersja angielska, PN-EN 60068-2-33:2002 - wersja angielska
ICS 19.040
Elementy dodatkowe PN-EN 60068-2-14:2009/Ap1:2016-07E