PN-EN 60068-2-30:2008 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-30: Próby -- Próba Db: Wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12 h + 12 h)

Zakres

Określono zdolność podzespołów, urządzeń lub innych wyrobów do użytkowania, transportu i składowania w warunkach wysokiej wilgotności względnej w kombinacji z cyklicznymi zmianami temperatury powodujących kondensację pary wodnej na powierzchni wyrobu. Podano ogólny opis próby, ostrości próby oraz wymagania konstrukcyjne komory probierczej

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-2-30:2008 - wersja polska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-30: Próby -- Próba Db: Wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12 h + 12 h)
Data publikacji 14-05-2008
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-30:2005 [IDT], IEC 60068-2-30:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-30:2006 - wersja angielska
ICS 19.040