PN-HD 60364-5-53:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Zakres

Niniejsza część normy HD 60364 odnosi się do ogólnych wymagań dotyczących izolacji, przełączania, sterowania i monitorowania oraz wymagań dotyczących doboru i montażu urządzeń przewidzianych do spełniania takich funkcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-53:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Data publikacji 06-10-2022
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-53:2022 [IDT]
Zastępuje PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-537:2017-01 - wersja polska, PN-HD 60364-5-534:2016-04 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-534:2016-04 - wersja polska, PN-HD 60364-5-53:2016-02/A11:2017-10 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja polska, PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-537:2017-01 - wersja angielska
ICS 29.120.50, 91.140.50