PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Zakres

Niniejsza część HD 60364 zawiera ogólne wymagania z zakresu separacji, łączenia, sterowania i monitoringu, a także wymagania dotyczące doboru i montażu urządzeń przeznaczonych do realizacji tych funkcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 13-05-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Data publikacji 12-02-2016
Data wycofania 06-10-2022
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-53:2015 [IDT]
Zastępuje PN-HD 50573-5-57:2014-08 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-53:2015-08 - wersja angielska
ICS 29.120.50, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2022-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-5-53:2016-02/A11:2017-10E