PN-HD 60364-5-53:2015-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Zakres

Niniejsza część HD 60364 zawiera ogólne wymagania z zakresu separacji, łączenia, sterowania i monitoringu, a także wymagania dotyczące doboru i montażu urządzeń przeznaczonych do realizacji tych funkcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-53:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Data publikacji 17-08-2015
Data wycofania 12-02-2016
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-53:2015 [IDT]
ICS 29.130.01, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja polska