PN-HD 50573-5-57:2014-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Koordynacja urządzeń elektrycznych przeznaczonych do ochrony, odłączania izolacyjnego, łączenia i sterowania

Zakres

Niniejsza norma podaje zasady doboru i montażu urządzeń elektrycznych w instalacji elektrycznej zgodnie z HD 60364-1 podpunkt 11.1 w zakresie koordynacji ich pracy. Niniejsza norma zawiera wymagania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób, zwierząt oraz mienia przed zagrożeniami i uszkodzeniami mogącymi wystąpić w instalacjach elektrycznych podczas ich użytkowania oraz podaje zasady prawidłowego funkcjonowania tych instalacji. Przedstawione zasady obejmują również aspekty zapewnienia ciągłości zasilania instalacji. Norma dotyczy koordynacji w przypadku wadliwego stanu (np. zwarcia, przeciążenia, prądów upływowych) a także uwzględnia wymagania normy HD 60364-1 podpunkt 33.1, dotyczące koordynacji urządzeń elektrycznych takich jak: - urządzenia ochronne przetężeniowe (OCPD); - urządzenia sterownicze i wyłączające (CPS); - urządzenia ochronne różnicowprądowe (RCD); - styczniki i rozruszniki; - wyłączniki i odłączniki. UWAGA 1. Niniejszy dokument HD nie obejmuje koordynacji urządzeń ochronnych z systemem oprzewodowania oraz jego osprzętem. UWAGA 2. Koordynacja urządzeń monitorujących jest w opracowaniu. Niniejsza norma nie zawiera wymagań dotyczących doboru poszczególnych urządzeń elektrycznych, lecz podaje wymagania dotyczące doboru urządzeń elektrycznych w celu zapewnienia koordynacji elektrycznej pomiędzy nimi.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 50573-5-57:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Koordynacja urządzeń elektrycznych przeznaczonych do ochrony, odłączania izolacyjnego, łączenia i sterowania
Data publikacji 13-08-2014
Data wycofania 12-02-2016
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 50573-5-57:2014 [IDT]
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-53:2016-02 - wersja polska