PN-HD 60364-5-56:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-56:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa

Zakres

Podano wymagania dotyczące źródeł zasilania i obwodów instalacji bezpieczeństwa. Określono szczególne wymagania dotyczące instalacji bezpieczeństwa mających źródła zasilania niezdolne do pracy równoległej oraz takich, które są zdolne do pracy równoległej

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 07-12-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-HD 60364-5-56:2010 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa
Data publikacji 07-04-2010
Data wycofania 18-01-2019
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-56:2010 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-5-56:1999 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-56:2019-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01E, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012E, PN-HD 60364-5-56:2010/A12:2017-10E