PN-IEC 60364-5-56:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-56:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa

Zakres

Podano wymagania dotyczące źródeł zasilania i obwodów instalacji bezpieczeństwa. Określono szczególne wymagania dotyczące instalacji bezpieczeństwa mających źródła zasilania niezdolne do pracy równoległej oraz takich, które są zdolne do pracy równoległej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-5-56:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa
Data publikacji 02-09-1999
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-5-56:1980 [IDT], IEC 60364-5-56:1980/AMD1:1998 [IDT], HD 384.5.56 S1:1985 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-56:1992 - wersja polska
ICS 29.020, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-56:2010 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-56:2010 - wersja polska