PN-IEC 60364-5-548:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-54:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych

Zakres

Określono wymagania dotyczące uziemień i połączeń wyrównawczych instalacji informatycznych oraz urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych o podobnym charakterze, wymagających wzajemnych połączeń dla wymiany danych, a także innych urządzeń elektronicznych, w których istnieje możliwość wzajemnego oddziaływania

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-5-548:2001 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych
Data publikacji 27-12-2001
Data wycofania 01-06-2009
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-5-548:1999 [IDT]
ICS 29.120.99, 35.240.01, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-54:2007 - wersja angielska