PN-HD 60364-5-54:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-54:2010 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

Zakres

Dotyczy uziemień, przewodów ochronnych i przewodów połączeń ochronnych w celu zapewniania bezpieczeństwa instalacji elektrycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-5-54:2007 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
Data publikacji 10-05-2007
Data wycofania 11-01-2010
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-54:2007 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-5-54:1999 - wersja polska, PN-IEC 60364-5-548:2001 - wersja polska
ICS 29.120.99, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-54:2010 - wersja polska