PN-HD 60364-4-442:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia

Zakres

Niniejsza norma dotyczy ochrony instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi, powstającymi w wyniku trwałych zwarć z ziemią, zdarzających się Reguły niniejszej części IEC 60364 mają dostarczyć wymagań bezpieczeństwa instalacji elektrycznych na wypadek zakłóceń napięciowych i zakłóceń elektromagnetycznych generowanych z różnych określonych powodów. Reguły niniejszej części nie są przeznaczone do stosowania w przypadku systemów dla dystrybucji energii, czy też w przypadku transmisji i generacji mocy dla takich systemów (patrz zakres IEC 60364-1), chociaż zakłócenia takie mogą być wprowadzone poprzez te systemy dostawy do lub pomiędzy instalacje elektryczne

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-4-442:2012 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia
Data publikacji 05-03-2012
Liczba stron 61
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-442:2012 [IDT], IEC 60364-4-44:2007 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 60364-4-442:1999 - wersja polska
ICS 29.120.50, 91.140.50