PN-IEC 60364-5-54:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-54:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

Zakres

Określono wymagania dotyczące uziemień, uziomów, przewodów uziemiających oraz głównych szyn lub zacisków uziemiających. Wyróżniono oddzielne rozdziały dotyczące: przewodów ochronnych, uziemień do celów ochronnych, wspólnych uziemień ochronnych i roboczych oraz przewodów wyrównawczych

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-IEC 60364-5-54:1999P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-5-54:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 01-06-2009
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-5-54:1980 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-54:1992 - wersja polska
ICS 29.120.99, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-54:2007 - wersja angielska