PN-A-07006:2006 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Produkty żywnościowe -- Wytyczne zamrażania w chłodniach

Zakres

Podano wytyczne zamrażania produktów żywnościowych w chłodniach, ustalono wskaźniki załadowania, czas zamrażania oraz czas cyklu zamrażania dla mięsa w tuszach pakowanego w worki foliowe i siatkę ochronną oraz produktów żywnościowych w opakowaniach w zamrażalniach owiewowych

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-07006:2006 - wersja polska
Tytuł Produkty żywnościowe -- Wytyczne zamrażania w chłodniach
Data publikacji 07-06-2006
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 88, Żywności Mrożonej
Zastępuje PN-A-07006:1997 - wersja polska
ICS 67.020