PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS), aby umożliwić organizacji, która jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana w łańcuch żywnościowy:
a) zaplanowanie, wdrożenia, działanie, utrzymywanie i aktualizowanie FSMS zapewniającego dostarczanie bezpiecznych wyrobów i usług, zgodnie z zamierzonym użyciem;
b) wykazywanie zgodności z obowiązującymi wymaganiami ustawowymi i regulacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
c) określenie i ocenianie wzajemnie uzgodnionych z klientami wymagań bezpieczeństwa żywności i wykazywanie zgodności z nimi;
d) skuteczne komunikowanie o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem żywności stronom zainteresowanym w łańcuchu żywnościowym;
e) upewnianie się, że organizacja przestrzega własnej, ustalonej polityki bezpieczeństwa żywności;
f) wykazywanie zgodności odpowiednim stronom zainteresowanym;
g) uzyskanie certyfikacji lub rejestracji systemu FSMS przez organizację zewnętrzną lub dokonywanie samooceny lub składanie deklaracji zgodności z niniejszym dokumentem.
Wszystkie wymagania niniejszego dokumentu są ogólne i w zamierzeniu mają zastosowanie do wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym, niezależnie od wielkości i złożoności. Organizacje, które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane, obejmują miedzy innymi producentów pasz, producentów karm dla zwierząt, osoby pozyskujące dzikie rośliny i zwierzęta, rolników, producentów składników, producentów żywności, sprzedawców detalicznych oraz organizacje świadczące usługi żywieniowe, kateringowe, sprzątania oraz usługi czyszczenia i dezynfekcji, usługi transportowe, przechowalnicze i dystrybucyjne, dostawców maszyn i urządzeń, środków czyszczących i dezynfekujących, materiałów opakowaniowych i innych materiałów mających kontakt z żywnością.
Niniejszy dokument pozwala dowolnym organizacjom, w tym małym i/lub mniej rozwiniętym (np. małemu gospodarstwu rolnemu, małemu przedsiębiorstwu pakująco - dystrybuującemu, małemu sprzedawcy detalicznemu lub świadczącemu usługi żywieniowe) wdrożyć w ich systemach FSMS elementy opracowane zewnętrznie.
Aby spełniać wymagania niniejszego dokumentu, można wykorzystywać zasoby wewnętrzne
i/lub zewnętrzne.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja polska
Tytuł Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego
Data publikacji 23-07-2020
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 310, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Wprowadza EN ISO 22000:2018 [IDT], ISO 22000:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 22000:2006 - wersja polska
ICS 67.020, 03.100.70