PN-HD 60364-7-714:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego

Zakres

Szczególne wymagania niniejszej części IEC 60364 dotyczą wyboru i montażu opraw oświetleniowych oraz instalacji oświetleniowych tworzących część stałej instalacji zewnętrznej. Złączem zewnętrznej instalacji oświetleniowej jest punkt przyłączenia zasilania elektrycznego przez dostawcę lub początek obwodu, zasilającego wyłącznie zewnętrzną instalację oświetleniową. Wymagania dotyczą, na przykład, instalacji oświetlenia dróg, parków, ogrodów, miejsc publicznych, terenów sportowych, iluminacji pomników, oświetlenia iluminacyjnego, kabin telefonicznych, przystanków autobusowych, paneli reklamowych, planów miast, znaków drogowych. Postanowienia te nie dotyczą: - instalacji oświetleniowej ulic miejsc publicznych, które są częścią sieci publicznej; - tymczasowych iluminacji; - urządzeń sygnalizacji ruchu drogowego; - opraw oświetleniowych umocowanych na zewnątrz budynku i zasilanych bezpośrednio z jego wewnętrznej instalacji. Wymagania dotyczące instalacji oświetlenia basenów i fontann są podane w IEC 60364-7-702

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-714:2012 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego
Data publikacji 08-08-2012
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-714:2012 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-7-714:2003 - wersja polska
ICS 91.140.50, 91.160.20