PN-HD 60364-5-559:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

Zakres

Podano wymagania dotyczące doboru i montażu opraw oświetleniowych oraz instalacji oświetleniowych stanowiących część instalacji stałej

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-559:2012 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Data publikacji 22-10-2012
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-559:2012 [IDT], IEC 60364-5-55:2011 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-5-559:2010 - wersja polska
ICS 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10E