PN-IEC 60364-7-714:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-714:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego

Zakres

Podano wymagania szczególne dotyczące stałych instalacji oświetlenia zewnętrznego np.: dróg, parków, miejsc publicznych, terenów sportowych, iluminacji pomników i oświetlenia iluminacyjnego oraz innego wyposażenia obejmującego oświetlenie budek telefonicznych, przystanków autobusowych, paneli reklamowych, planów miast i znaków drogowych. Uwaga: Oświetlenie zewnętrzne składa się z opraw oświetleniowych, oprzewodowania i osprzętu, umieszczonych na zewnątrz budynku

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-7-714:2003 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego
Data publikacji 10-10-2003
Data wycofania 08-08-2012
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-7-714:1996 [IDT], HD 384.7.714 S1:2000 [MOD]
ICS 91.140.50, 91.160.20
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-714:2012 - wersja angielska