PN-EN ISO 16972:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Słownictwo i znaki graficzne

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano terminy i określono jednostki miary dla sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO), z pominięciem aparatów do nurkowania. W dokumencie wskazano znaki graficzne, które mogą być wymagane na SOUO, częściach SOUO lub w instrukcjach obsługi w celu poinstruowania osób korzystających ze SOUO co do ich działania. UWAGA Terminy i definicje dotyczące aparatów do nurkowania podano w EN 250.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16972:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Słownictwo i znaki graficzne
Data publikacji 04-09-2020
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 16972:2020 [IDT], ISO 16972:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 132:2003 - wersja polska
ICS 01.040.13, 13.340.30