PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, łącznie z zasadami auditowania, zarządzania programami auditów i prowadzenia auditów systemu zarządzania, jak również wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób zaangażowanych w proces auditu. Działania te obejmują osobę(-y) zarządzające programem auditów, auditorów i zespoły auditujące.
Ma zastosowanie do wszystkich organizacji, które mają potrzebę planowania i przeprowadzenia wewnętrznych lub zewnętrznych auditów systemu zarządzania lub zarządzania programem auditów.
Stosowanie niniejszego dokumentu do innych rodzajów auditów jest możliwe, pod warunkiem zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebne specyficzne kompetencje.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania
Data publikacji 28-08-2018
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO 19011:2018 [IDT], ISO 19011:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 19011:2012 - wersja polska, PN-EN ISO 19011:2012/Ap1:2015-03 - wersja polska
ICS 03.120.20, 03.100.70