PN-EN 1630+A1:2016-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1630:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego

Zakres

W niniejszej EN podano metodę badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne w celu oceny odporności na włamanie drzwi, okien, ścian osłonowych, krat i żaluzji. Ma ona zastosowanie do następujących systemów otwierania: rozwieranych, przechylnych, składanych, uchylno-rozwieranych, uchylnych lub odchylnych (tzn. z dolnym lub górnym zawieszeniem), przesuwnych (poziomo i pionowo) oraz zwijanych, jak również do konstrukcji stałych.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje bezpośrednio odporności zamków i wkładek bębenkowych na atak metodą „pickingu”. Nie uwzględniono również ataku na elektryczne, elektroniczne i elektromagnetyczne wyroby budowlane odporne na włamanie, z zastosowaniem metod ataku , które mogłyby spowodować utratę tych właściwości.
Uznaje się, że są dwa aspekty odporności na włamanie wyrobów budowlanych: ich normalna odporność na działanie siłowe oraz ich zdolność pozostania zamocowanymi do budynku. Z powodu ograniczeń w odtwarzaniu metod mocowania i konstrukcji budynku w środowisku laboratoryjnym, ten aspekt nie jest w pełni objęty normą. Jest to szczególnie prawdziwe z wyrobami wbudowanymi w budynek. Właściwości stałej części wyrobu szacuje się stosując znormalizowaną ramę pomocniczą. Odpowiedzialność producenta stanowi zapewnienie, aby wytyczne mocowania wyrobu były zawarte w instrukcji montażu i aby te wytyczne były odpowiednie dla deklarowanej dla wyrobu klasy odporności na włamanie. tak jak w innych normach związanych, w niniejszej specyfikacji stosuje się standardową ramę pomocniczą, a wyrób jest mocowany zgodnie z instrukcją producenta. Przykład treści instrukcji instalowania dla producenta, jest podany w Załączniku A w EN 1627:2011. W niniejszej metodzie badawczej nie ocenia się właściwości zamocowań do budynku.
Niniejsza EN nie ma zastosowania do bram i barier przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, i których głównym zamierzonym zastosowaniem jest zapewnienie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami, w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych, objętych EN 13241-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1630+A1:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego
Data publikacji 19-02-2016
Data wycofania 25-11-2021
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 1630:2011+A1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1630:2011 - wersja niemiecka, PN-EN 1630:2011 - wersja angielska
ICS 13.310, 91.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 1630:2021-11 - wersja angielska