PN-EN 1628+A1:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne

Zakres

W niniejszej EN podano metodę badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne w celu oceny odporności na włamanie drzwi, okien, ścian osłonowych, krat i żaluzji. Ma ona zastosowanie do następujących systemów otwierania: rozwieranych, przechylnych, składanych, uchylno-rozwieranych, uchylnych lub odchylnych (tzn. z dolnym lub górnym zawieszeniem), przesuwnych (poziomo i pionowo) oraz zwijanych, jak również do konstrukcji stałych.
Niniejsza EN nie ma zastosowania do bram i barier przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, i których głównym zamierzonym zastosowaniem jest zapewnienie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami, w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych, objętych EN 13241-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1628+A1:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne
Data publikacji 19-02-2016
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 1628:2011+A1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1628:2011 - wersja angielska
ICS 13.310, 91.060.50