PN-EN ISO 2811-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2811-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna

Zakres

Ustalono metodę oznaczania gęstości farb, lakierów i podobnych produktów za pomocą piknometru. Zastosowanie tej metody jest ograniczone do wyrobów o małej lub średniej lepkości w temperaturze badania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2811-1:2002 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna
Data publikacji 19-08-2002
Data wycofania 18-04-2011
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2811-1:2001 [IDT], ISO 2811-1:1997 [IDT], EN ISO 2811-1:2001/AC:2006 [IDT]
Zastępuje PN-C-81551:1982 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2811-1:2011 - wersja angielska