PN-EN ISO 1522:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 1522:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Farby i lakiery -- Próba tłumienia wahadła

Zakres

Ustalono znormalizowane warunki przeprowadzenia próby tłumienia wahadła na pojedynczej powłoce lub na systemie powłokowym, z farb, lakierów lub podobnych produktów. Wykaz informacji dodatkowych, wymaganych dla każdego zastosowania opisanej metody, podano w załączniku A (normatywnym). Sposoby kalibracji wahadła Koeniga i wahadła Persoza podano w normatywnych załącznikach, odpowiednio, B i C

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1522:2001 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Próba tłumienia wahadła
Data publikacji 13-12-2001
Data wycofania 16-02-2007
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 1522:2000 [IDT], ISO 1522:1998 [IDT]
Zastępuje PN-C-81530:1979 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 1522:2007 - wersja angielska