PN-EN 1627:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1627:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i systemy klasyfikacji dotyczące odporności na włamanie drzwi, okien, ścian osłonowych, krat i żaluzji. Norma ma zastosowanie do następujących sposobów otwierania: rozwierania, uchylania, składania, rozwierania z uchylaniem, otwierania wyrobów z górnym lub dolnym zawieszeniem, przesuwania (poziomo lub pionowo) i zwijania, a także do konstrukcji stałych. W normie uwzględniono również wyroby zawierające takie elementy, jak płytki otworów wrzutowych do listów lub kratki wentylacyjne. Podano wymagania dotyczące odporności wyrobów budowlanych na włamanie (zdefiniowanej w 3.1 niniejszej normy). Niniejsza Norma Europejska bezpośrednio nie dotyczy odporności zamków i wkładek bębenkowych na atak z zastosowaniem narzędzi do "pickingu". Nie dotyczy również prefabrykowanych elementów betonowych. W normie nie uwzględniono również ataków skierowanych na wyroby budowlane przeciwwłamaniowe sterowane elektrycznie, elektronicznie lub elektromagnetycznie, z zastosowaniem metod ataku, które mogłyby spowodować utratę tych właściwości. UWAGA 1 Części mechaniczne sterowanych elektrycznie, elektronicznie lub elektromagnetycznie wyrobów budowlanych przeciwwłamaniowych mogą być badane bez zasilania elektrycznego. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do bram i barier objętych EN 13241-1, przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, i których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami, w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych. UWAGA 2 Zaleca się, aby wyroby budowlane, które mogą znajdować się w zasięgu pojazdów lub na które mogą najechać pojazdy, były chronione odpowiednimi środkami, takimi jak bariery, rozkładane rampy itp

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1627:2012 - wersja polska
Tytuł Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja
Data publikacji 20-11-2012
Data wycofania 24-11-2021
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 1627:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1627:2011 - wersja niemiecka, PN-EN 1627:2011 - wersja angielska
ICS 13.310, 91.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 1627:2021-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03P