PN-HD 60364-7-715:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu

Zakres

Szczególne wymagania, podane w niniejszej części norm serii IEC 60364, mają zastosowanie przy doborze i montażu instalacji oświetleniowych na bardzo niskie napięcia, zasilane ze źródeł o maksymalnym napięciu znamionowym, wynoszącym 50 V a.c. lub 120 V d.c. Uwaga 1. Co do definicji systemów oświetleniowych na bardzo niskie napięcia, patrz IEC 60598-2-23. Uwaga 2. Napięcia a.c. zostały podane w wartościach skutecznych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-715:2012 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
Data publikacji 04-05-2012
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-715:2012 [IDT], IEC 60364-7-715:2011 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-7-715:2006 - wersja polska
ICS 91.140.50, 29.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-7-715:2012/A11:2017-10E