PN-HD 60364-5-551:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

Zakres

Podano wymagania dotyczące instalacji niskiego napięcia i bardzo niskiego napięcia, w których zastosowano zespoły prądotwórcze przeznaczone do zasilania, w sposób ciągły albo dorywczo, całej instalacji lub jej części

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-5-551:2010/AC:2012E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-5-551:2010 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
Data publikacji 07-04-2010
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-551:2010 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-5-551:2003 - wersja polska
ICS 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-5-551:2010/AC:2012E, PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06E