PN-IEC 60364-5-551:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-551:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

Zakres

Podano wymagania dotyczące instalacji niskiego napięcia i bardzo niskiego napięcia, w których zastosowano zespoły prądotwórcze przeznaczone do zasilania, w sposób ciągły albo dorywczo, całej instalacji lub jej części

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-5-551:2003 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
Data publikacji 21-05-2003
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-5-551:1994 [IDT]
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-551:2010 - wersja angielska