PN-EN 50173-5:2009/A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50173-5:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych

Zakres

Wprowadzono wiele zmian, które mają na celu doprowadzenie treści normy do zgodności ze zmianami wynikającymi z EN 50173-1:2007/A1:200X. Uwzględniono zmiany w równaniach na długości kanału wynikające z wprowadzenia nowych klas EA oraz FA. Wprowadzono także nowe równanie na długość kanału klasy OF-100 dla światłowodu OM3/OM4. Ponadto wprowadzono nowy załącznik normatywny związany z używaniem osprzętu połączeniowego wysokiej gęstości. Dla wygody osób czytających niniejszy dokument, zmodyfikowane tablice zostały utworzone w całości na nowo, z zaznaczonymi na szaro nowymi komórkami. Tam gdzie modyfikacja w tekście dotyczy pojedynczego wyrażenia lub kilku wyrazów, jest to zaznaczone przez podkreślenie

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50173-5:2009/A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych
Data publikacji 21-07-2011
Data wycofania 13-07-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50173-5:2007/A1:2010 [IDT]
ICS 35.110, 33.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 50173-5:2018-07 - wersja angielska